Για την πλοήγηση


Ειδικότητες Λογοθεραπείας ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ στον Κορυδαλλό


Στη Λογοτεχνία με έδρα τον Κορυδαλλό παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες αφορούν παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετά και ασχολείται με δυσκολίες που αφορούν τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας και της φώνησης. Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η έγκυρη πρόληψη/διάγνωση και θεραπείας των δυσκολιών που αφορούν την ειδικότητα.

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνουμε είναι:

 • Αρθρωτικές Δυσκολίες/ Φωνολογικές Διαταραχές.
 • Επικοινωνιακές Δυσκολίες.
 • Δυσκολία στην Έκφραση.
 • Δυσκολία στην Κατανόηση/ Επεξεργασία.
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές.
 • Νοητική Υστέρηση.
 • Τραυλισμός – Tαχυλαλία.
 • Καθυστέρηση Λόγου – Ομιλίας.
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που εμφανίζουν προσωρινή ή μόνιμη δυσχέρεια στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Σκοπός της Εργοθεραπείας είναι μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων να βελτιώσει τις απαραίτητες δεξιότητες της καθημερινής ζωής και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση και την κοινωνική συνδιαλλαγή του ατόμου. 

Η Εργοθεραπευτική παρέμβαση παρέχεται σε άτομα που παρουσιάζουν δυσκολία στους παρακάτω τομείς:

 • Δυσκολία σε λεπτές κινήσεις (να πιάσουν σωστά το μολύβι, να κόψουν με ψαλίδι).
 • Δυσκολία σε δραστηριότητες αδρής κίνησης (πέταγμα/ πιάσιμο μπάλας).
 • Δυσκολία στην ισορροπία, στο να οργανώσουν τις κινήσεις τους στον χώρο.
 • Δυσκολίες στον συντονισμό των χεριών.
 • Δυσκολία στον οπτικοκινητικό συντονισμό (πέταγμα μπάλας σε στόχο).
 • Δυσκολία σε δραστηριότητες αυτουπηρέτησης (σίτιση, ένδυση κλπ.)
 • Έχουν μικρό χρόνο συγκέντρωσης, διασπάται η προσοχή τους είναι έντονα κινητικά ή είναι παρορμητικά.
 • Έχουν φτωχή οπτική και ακουστική μνήμη.
 • Δυσκολία στην αντίληψη χρωμάτων, σχημάτων, ποσοτήτων, μεγεθών και χρήση καθημερινών αντικειμένων.
 • Δείχνουν υπερβολική ευαισθησία στο άγγιγμα, σε ήχους ή θορύβους, αποφεύγουν τροφές ή υφές, δραστηριότητες περιποίησης όπως χτένισμα ή κόψιμο νυχιών.
 • Δυσκολίες Χρονικού – Χωρικού Προσανατολισμού.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ:

H Ειδική Διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός, διαμορφώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, εντάσσοντας τα στην καθημερινή εξατομικευμένη συνεδρία του.

Το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης αφορά παιδία, τα οποία παρουσιάζουν:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσαρηθμησία, Δυσορθογραφία).
 • Νοητική Υστέρηση.
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Η ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων επιτυγχάνεται μέσω της ψυχοθεραπείας με σκοπό την προώθηση ή την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας.

Το έργο του Ψυχολόγου είναι να βοηθήσει το άτομο να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες και να βελτιώσει τη συμπεριφορά του σε θέματα που αφορούν:

 • Προσαρμογή στο ευρύτερο περιβάλλον.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Αυτοεκτίμηση.
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση ή εν συντομία Ψπ είναι η συνεδρία στην οποία εμπλέκεται η θεραπεία της συμπεριφοράς (Ψ) και των βασικών γνωστικών λειτουργιών (Π) παιδιών κυρίως προσχολικής ηλικίας ή των πρώτων τάξεων του δημοτικού.

Πιο συγκεκριμένα όταν κάποιο παιδί (ηλικίας 2- 6 ετών κυρίως) παρουσιάζει δυσκολίες στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση, στη βλεμματική επαφή, στην κοινωνικοποίηση, στο παιχνίδι, στη συγκέντρωση, στην αντίληψη, κρίνεται απαραίτητη η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση από ειδικούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ:

Η Συμβουλευτική Γονέων έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους γονείς να διαχειριστούν λειτουργικά και αποτελεσματικά θέματα της καθημερινότητας.

Μέσω των συμβουλευτικών συναντήσεων, οι γονείς λαμβάνουν πληροφόρηση, υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να κατανοήσουν πως συχνά χρειάζεται να κάνουν κάτι με διαφορετικό  τρόπο και όχι κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ