Για την πλοήγηση


Εργοθεραπεία ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ στον Κορυδαλλό


Τι είναι η Εργοθεραπεία;


Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν προσωρινή ή μόνιμη δυσχέρεια στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Σκοπός της Εργοθεραπείας είναι να βελτιώσει όσο το δυνατόν την ποιότητα ζωής των ατόμων.

H παιδιατρική εργοθεραπεία ασχολείται με δυσκολίες που εμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη και παρεμποδίζουν την εκτέλεση των έργων των παιδιών.

Ποιος είναι ο ρόλος του Εργοθεραπευτή;


Ο Εργοθεραπευτής βοηθά το παιδί μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων να βελτιώσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ολοκληρώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής.  Ο εργοθεραπευτής, γνωρίζει τι πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί σε κάθε ηλικία και αναγνωρίζει τις αποκλίσεις από τα φυσιολογικά πρότυπα. Εντοπίζει τις ικανότητες ή τις αδυναμίες του παιδιού ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο για τις ανάγκες του θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ποιος είναι ο στόχος του Εργοθεραπευτή;


Στόχος του εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να βελτιώσει την αδρή και τη λεπτή κινητικότητα, τη θέση του σώματός του όταν κάθεται, την ισορροπία, τον αμφίπλευρο συντονισμό, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την προγραφή και τη γραφοκινητικότητα. Να μάθει βασικές έννοιες όπως τα χρώματα, σχήματα, μεγέθη και ποσότητα, να αυξήσει τη συγκέντρωση προσοχής και να το οριοθετήσει, να προάγει την μνήμη, το προσανατολισμό στον χώρο και τον χρόνο, την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση αντικειμένων, την σωματογνωσια, τη στερεογνωσία και τη διαδοχικότητα. Ακόμα καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, την αλληλεπίδραση με άλλαάτομα και οργανώνει προγράμματα για την αυτοϋπηρέτηση του.

 Σε ποιους τομείς παρέχεται η Εργοθεραπευτική παρέμβαση;


Η εργοθεραπευτική παρέμβαση παρέχεται σε παιδία και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολία στους παρακάτω τομείς:

Δωρεάν αξιολόγηση
Δωρεάν αξιολόγηση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ